Vaš preferovaný dealer

Více informací o MINI Mobile Care.

Zde najdete více informací o službě MINI Mobile Care včetně všeobecných podmínek pro zajištění nehod a poruch bez poplatků.

CO KDYŽ SE VŮZ POROUCHÁ?

První věcí, kterou je nutné v případě poruchy udělat, je zavolat na MINI Breakdown Hotline.

 

Národní hotline: (telefonní číslo)1

 

Mezinárodní hotline: (mezinárodní číslo dle trhů)2

 

Musíte zadat detaily o svém voze, přesnou polohu, příčinu a následky poruchy (pokud jsou známy) a telefonní číslo, na kterém vás zastihneme. MINI se postará o zbytek.

 

1 Cena za hodinu volání z domácích linek.

 

2 Poplatky za volání dle domácího poskytovatele telefonních služeb.

PROPLACENÍ NÁKLADŮ.

Můžeme proplatit pouze náklady, které jsou díky službě MINI Mobile Care domluveny předem.

 

Ve většině případů jsou náklady související se službou MINI Mobile Care pokryty přímo. V případě, že náklady musíte uhradit vy, zajistíme jejich co nejrychlejší proplacení. Abychom to mohli udělat, potřebujeme originální faktury a doklady, kterých se to týká (například odtah) společně s kopií faktury za opravu.

 

Nehrazené náklady

 

- Náklady, které by se objevily i za normálních okolností, například za palivo, dálniční poplatky a další.

 

- Další náklady související s hotelem, například účty za jídlo či minibar.

 

- Další náklady či ztráty přímo či nepřímo způsobené poruchou, jako je ušlý zisk, poplatky související se zrušením rezervací, vynechané schůzky nebo události (např. nepoužité vstupenky).

 

- Náklady na opravy či ceny za náhradní díly.

TURISTICKÉ DESTINACE POKRYTÉ SLUŽBOU MINI MOBILE CARE.

Regionální pokrytí služby MINI Mobile Care:

 

Albánie, Andorra, Rakousko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Velká Británie, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Makedonie, Malta, Monako, Černá Hora, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Srbsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko (včetně Kanárských ostrovů), Švédsko, Švýcarsko, Turecko

DEFINICE PORUCHY

Porucha je nefunkčnost některé části vašeho vozidla, zabraňující v další jízdě.

OPRÁVNĚNÉ NÁROKY SLUŽBY MINI MOBILE CARE.

Služby MINI Mobile Care lze uskutečnit pouze v případě poruchy, kterou nezavinil řidič nebo vnější okolnosti. Výjimka: v případě prázdné pneumatiky poskytneme pomoc dle výše popsaných principů.

 

Služby MINI Mobile Care neplatí pro:

 

- Plánovaný servis, svolávací akci nebo jiné technické procedury

- Nehody, krádeže nebo vandalismus a související poškození

- Poškození způsobené úmyslným nebo nevhodným chováním

- Poškození způsobené při jízdě během sportovních akcí či při trénincích, kde je cílem dosažení maximální možné rychlosti

- Poškození způsobené instalací dílů, jež nebyly schváleny výrobcem, nebo úpravami provedenými způsobem, který výrobce neschválil.

PLATNOST SLUŽBY MINI MOBILE CARE.

Služba MINI Mobile Care znamená dle nových platných podmínek dva roky plně pokryté mobility pro nové automobily registrované k 1. lednu 2011 a dále.

 

Jakmile vozidlo dosáhne stáří tří let, je pouze na vás, zdali službu MINI Mobile Care prodloužíte nebo obnovíte – a to až na pět let. Pokaždé, když si necháte vyměnit olej v autorizovaném servisu MINI, služba MINI Mobile Care se automaticky prodlouží o dalších 24 měsíců až do maximálních pěti let od prvního přihlášení vozu. Datum vaší další výměny oleje je uvedeno v palubním počítači vašeho vozu a je odvislé od vašeho individuálního jízdního stylu.

 

Jakmile vozidlo dosáhne stáří šesti měsíců od data prvního přihlášení, každá výměna oleje provedená v autorizovaném servisu MINI vám zdarma zajistí asistenci služby MINI Service Mobile od 24 měsíců až do konce životního cyklu vašeho vozu.

 

Všechna vozidla registrovaná k 1. lednu 2011 nebo později se ke službě MINI Mobile Care mohou připojit po výměně oleje.

 

Provádění dalších servisních úkonů a oprav* v neautorizovaných servisech neovlivňuje rozsah služby MINI Mobile Care. Všechny služby MINI Mobile Care jsou ovšem pozastaveny v případě omezení mobility z důvodu nerespektování předepsaných prohlídek a intervalů údržby specifikovaných výrobcem, nebo v případě, že inspekce, údržba či další opravy byly v souladu se specifikacemi výrobce prováděny v neautorizovaných servisech.

 

*Včetně dalšího servisu souvisejícího s výměnou oleje.