Vaš preferovaný dealer

Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č. 715/2007 ve znění platném v době schválení typu vozidla. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení v Německu a uvedené

rozpětí zohledňuje volitelnou výbavu a rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, které jsou dostupné u vybraného modelu, a

mohou se během konfi gurace lišit. Hodnoty pro vozidla MINI vybavená vznětovými motory jsou již založené na nové metodice WLTP (Worldwide Harmonized

Light Vehicles Test Procedure) a jsou přepočtené na hodnoty odpovídající NEDC (New European Driving Cycle), aby bylo možné zajistit

porovnání mezi vozidly.