Vaš preferovaný dealer

Výměna brzdové kapaliny

Rozsah úkonů:

  • Výměna brzdové kapaliny (likvidace staré náplně v souladu s platnou legislativou, dolití nové brzdové kapaliny).