Vaš preferovaný dealer

**** Dojezd může ovlivnit mnoho faktorů, zejména jízdní styl řidiče, podmínky na silnici, vnější teplota, vytápění nebo předvychlazení interiéru.