MINI EURO 6 – PŘIPRAVENO PRO EURO 6D-TEMP.

Co znamená předpis Euro 6 pro vozy MINI a jaké přináší benefity pro řidiče MINI a životní prostředí.
MINI Otázky a odpovědi – rde2 – životní prostředí

CO JE TO RDE2?

RDE2 je druhou fází přísných opatření pro testování a monitorování emisí v reálném provozu.
Tyto testy zavedla EU jako doplněk Světového harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP) v roce 2017 s cílem učinit automobily šetrnější k životnímu prostředí, zejména omezením jejich produkce emisí oxidů dusíku (NOx).

Test RDE používá ke kontrole emisí znečišťujících látek specifické vybavení, instalované ve vozidle nejen v laboratoři, ale také na skutečných silnicích za různých podmínek:

 • Různé nadmořské výšky a teploty
 • Jízda do kopce a z kopce
 • Městské/venkovské silnice a dálnice v různých rychlostech

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI EURO 6, EURO 6D A EURO 6D-TEMP?

Normu Euro 6 zavedla EU v roce 2015 s cílem omezit emise výfukových plynů stanovením omezení, kolik mohou automobily vypustit znečišťujících plynů na jeden kilometr. Má značný účinek, nicméně testy prošly určitou úpravou tak, aby poskytovaly ještě přesnější představu o úrovních emisí v reálném světě a v reálném provozu. Podle normy Euro 6 se požadavky na benzinové a dieselové vozy liší, protože každý z nich produkuje různé úrovně znečišťujících látek.

Od září 2019 musí každý nově registrovaný typ vozidla splňovat standard EU6d-TEMP. To znamená, že každý vůz musel projít testem v reálném provozu, aby bylo možné sledovat úroveň jeho emisí. Mezní hodnoty jsou vyšší než mezní hodnoty uvedené v laboratorních zkouškách a zahrnují především oxid uhelnatý (CO), oxid dusíku (NOx) a pevné částice (PM).

Dieselové modely Benzinové modely

 • CO: 0,50 G/KM
 • NOX: 0,08 G/KM
 • PM: 0,005 G/KM

 • CO: 1,0 G/KM
 • NOX: 0,06 G/KM
 • PM: 0,005 G/KM (POUZE PŘÍMÉ VSTŘIKOVÁNÍ)

MINI Graphic – Emissions

Norma EU pro emise výfukových plynů definuje platné limity pro emise výfukových plynů, jako jsou oxidy dusíku a pevné částice v rámci EU. Limity se liší podle motoru a typu vozidla.

Na základě testování RDE byly nyní upraveny mezní hodnoty NOx:

 • od cca 128 mg/km až 80 mg/km pro vozidla se vznětovým motorem
 • od cca 96 mg/km až 60 mg/km pro vozidla se zážehovým motorem

Vozidla, která byla schválena podle předchozích norem (Euro 6d-TEMP), aby mohla být prodávána od ledna 2021, budou muset projít novými zkouškami a v případě potřeby příslušně upravena. Od ledna 2021 musí všechny nové vozy splnit emisní normy Euro 6d s nižšími limity, kterých musí dosáhnout v laboratorních testech. V červenci 2020 MINI upravilo všechny modely MINI Countryman tak, aby byly v souladu s normou Euro 6d-TEMP. Podobně budou upraveny i všechny ostatní modely MINI.

JAKÝ MAJÍ DOPAD NORMY EURO 6D A EURO 6D-TEMP NA VÁS, JAKOŽTO ŘIDIČE MINI?

MINI (BMW Group) prochází zásadním procesem transformace, v němž hraje důležitou roli udržitelnost a moderní mobilita.


Od června 2019 splňují všechny nově vyrobené modely BMW a MINI předpisy standardu Euro 6d-TEMP.


Přesněji řečeno, všechny varianty zážehových motorů MINI u 3dveřového MINI, 5dveřového MINI, MINI Cabrio, stejně jako u MINI Clubman a MINI Countryman byly vybaveny filtrem pevných částic a splňují požadavky emisní normy Euro 6d-TEMP.


Tím se potvrzuje, jak MINI soustavně pokračuje ve snižování úrovně emisí ve svých současných modelech. Varianty MINI Clubman a MINI Countryman se vznětovým motorem splňují normu Euro 6d-TEMP od března 2018.


Jednoduše řečeno, celá naše modelová řada je příznivější k životnímu prostředí a také k vaší kapse, protože v některých městech/regionech řidiči automobilů, které nesplňují emisní normy EU6, budou muset za projíždění nízkoemisními zónami platit příplatek.


Od ledna 2021 budou povinné testy RDE Level 2 a BMW/MINI již nyní pracují na tom, aby všechny připravované modely vyhověly požadavkům nových testů. Naše produktové portfolio připravujeme postupným zaváděním nových verzí motorů a technických úprav. Tím zajistíme předepsané sladění s testy WLTP pro náš celý výrobní program.


Máte-li dotazy týkající se čehokoliv ohledně Euro 6d, například testovacích postupů, místních poplatků nebo úrovní zdanění, neváhejte nás kontaktovat na adrese infomini.cz@mini.com, nebo se obraťte na prodejce MINI.

MINI Otázky a odpovědi rde2 – žena