PRÁVNÍ DOLOŽKA.

MINI Disclaimer

              

PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST.

Děkujeme Vám za návštěvu naší stránky a za zájem o produkty MINI. 

Společnost BMW Czech Republic s.r.o., se sídlem Bucharova 2817/13, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČO: 06609813, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soude v Praze, sp. zn. C 285396 („BMW Czech Republic s.r.o.“), je potěšena z Vaší návštěvy těchto webových stránek a z Vašeho zájmu o naše produkty MINI.

Kontakt: infomini.cz@mini.com

VAROVÁNÍ PŘED PODVODNÝMI E-MAILY.

BMW od Vás nebude nikdy požadovat, abyste elektronickou poštou zaslali či potvrdili osobní údaje zahrnující například Vaše jméno, adresu, hesla či finanční informace. Pokud dostanete e-mail od někoho, kdo se bude vydávat za BMW nebo za divizi BMW, například za bezpečnostní oddělení, případně za oddělení odpovědné za organizování soutěží, a bude požadovat takovýto typ informací, NEODPOVÍDEJTE PROSÍM. S největší pravděpodobností půjde o podvodný e-mail, jehož jediným cílem je vylákat od Vás osobní údaje. Doporučujeme, abyste odesílatele zařadili do seznamu blokovaných odesílatelů rozesílajících spamy.

POSLEDNÍ PODVODNÉ E-MAILY.

E-mail od „asistenta z bezpečnostního oddělení BMW“.

Možná jste dostali e-mail, údajně od asistenta bezpečnostního oddělení BMW, v němž se uvádělo, že máte kliknout na jistý odkaz, abyste z bezpečnostních důvodů do 24 hodin potvrdili svůj účet, protože jinak bude zrušen. Chtěli bychom Vás informovat, že ani BMW, ani žádná z přidružených společností BMW nemá asistenta bezpečnostního oddělení. Jde o podvodný e-mail. Nereagujte na něj, PROSÍM.

E-mail od oddělení „BMW odpovědného za organizování soutěží“.

Možná jste dostali e-mail, údajně od odboru BMW odpovědného za organizování soutěží, v němž se uvádí, že jste získali výhru. Chtěli bychom Vás informovat, že ani BMW, ani žádná z přidružených společností BMW nemá asistenta oddělení pro pořádání soutěží BMW. Jde o podvodný e-mail. Nereagujte na něj, PROSÍM.

OCHRANA DAT A OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Při použití našich služeb můžete být eventuelně požádáni o uvedení Vašich osobních údajů. Zodpovězení těchto otázek je dobrovolné. Vaše osobní údaje budou v souladu s ochranou osobních údajů uloženy a zpracovány. Zpracování a využití Vašich osobních údajů pro účely poradenství, reklamy a průzkumu trhu je možné jen s vyslovením Vašeho souhlasu. Jen s Vaším souhlasem mohou být Vaše data poskytnuta k výše uvedeným účelům třetí osobě. V jiném případě poskytnutí Vašich údajů není možné.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat písemně na adrese Zákaznický servis BMW, Bucharova 2817/13, 158 00 Praha 5, Česká republika nebo e-mailem na infomini.cz@mini.com.

COOKIES.

Cookie je malý textový soubor, který bude z webových stránek uložen na Váš pevný disk. Cookies nezpůsobují počítači žádné škody a neobsahují žádné viry. Cookies našich webových stránek nepřenášejí v žádném případě Vaše osobní údaje. Použití cookies můžete nastavením svého prohlížeče deaktivovat. Abychom Vám mohli poskytnout naši nabídku individuálně, musíme v některých situacích použít cookies. Anonymní vyhodnocení cookies může být využito pro statistické účely.

AUTORSKÁ PRÁVA.

Text, obrázky, grafika, zvukové soubory, animace, videa a jejich seřazení na těchto stránkách jsou předmětem ochrany autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví patřících BMW Česká republika nebo jiným společnostem ze skupiny BMW Group. Tato autorská díla nesmějí být pro komerční účely kopírována, rozšiřována, pozměňována nebo zpřístupňována třetím osobám. Část těchto internetových stránek může obsahovat autorská díla třetích stran.

OCHRANNÉ ZNÁMKY.

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ochranné známky zobrazené na těchto webových stránkách chráněny ve prospěch BMW AG, případně jiných společností patřících do skupiny BMW Group. To platí hlavně – avšak nikoli pouze – pro značky, názvy modelů, loga a emblémy.

LICENCE.

BMW Česká republika se snaží nabídnout návštěvníkům inovativní a informativní webové stránky. Nicméně návštěvníci těchto stránek musí chápat, že BMW Group je oprávněna chránit svá práva duševního vlastnictví, včetně patentů, ochranných známek, vzorů a autorských práv. Proto nic na těchto stránkách nelze vykládat jako souhlas s použitím práv duševního vlastnictví společností patřících do skupiny BMW Group nebo třetích stran.

RECYKLACE U BMW.

Vaše BMW je výsledkem komplexního programu recyklace. O co ale jde v praxi? Znamená to, že všechny požadavky recyklace se zohledňují od úplného začátku, od počátku vývoje vozu BMW. Jedním z příkladů je volba používaných materiálů, pečlivě vybíraných tak, aby kladly co nejmenší nároky na zdroje surovin a zaručovaly účinnou recyklaci, šetrnou k životnímu prostředí. Každé vozidlo BMW je navrženo tak, aby umožňovalo snadnou a hospodárnou recyklaci na konci své dlouhé životnosti. Znalosti a zkušenosti v této oblasti shromažďujeme již od roku 1994 v unikátním středisku BMW nedaleko Mnichova pro demontáž a recyklaci. S jakýmikoli otázkami ohledně vrácení Vašeho vysloužilého vozu se proto obracejte na svého nejbližšího partnera BMW, který Vám na ně s radostí odpoví.

ODPOVĚDNOST.

Tyto webové stránky jsou sestavovány s nejvyšší mírou pečlivosti a BMW Česká republika vyvíjí veškeré rozumné úsilí k zajištění správnosti a aktuálnosti obsahu těchto webových stránek. Technické údaje, vlastnosti a vybavení popisovaných vozidel jsou pouze orientační a BMW Česká republika nepřebírá žádnou odpovědnost za bezchybnost a správnost takových údajů. BMW Česká republika si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit informace a údaje uvedené na těchto webových stránkách. 

 

BMW Česká republika nenese žádnou odpovědnost za informace uvedené na webových stránkách provozovaných třetími osobami, na které mohou tyto webové stránky odkazovat. Pokud budou informace uvedené na těchto webových stránkách převzaty třetími osobami a uvedeny na jimi provozovaných webových stránkách, nepřebírá BMW Česká republika žádnou odpovědnost za bezchybnost a správnost takto převzatých informací. 

 

Některé produkty a funkce uvedené na těchto webových stránkách nemusí být v České republice či jiných zemích dostupné. Pro aktuální a přesné informace o jednotlivých produktech a funkcích včetně jejich dostupnosti v České republice či jiných zemích se prosím obracejte na BMW Česká republika nebo autorizované prodejce MINI.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ.

Na základě právních předpisů jsme povinni Vás informovat, že Evropská komise zřídila online platformu pro mimosoudní řešení sporů, která se označuje ODR (Online Dispute Resolution Platform). Je připravena na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.. Pro Českou republiku je obecným subjektem pro mimosoudní řešení sporů Česká obchodní inspekce. Více informací na adrese: https://www.coi.cz/pro-podnikatele/informace-pro-prodejce-zbozi-a-sluzeb/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/. Naše e-mailová adresa je: infomini.cz@mini.com. 

Prosím, berte na vědomí, že jsme povinni Vám tuto informaci sdělit, i když nejsme účastníky žádného mimosoudního řešení sporů.

Compliance a lidská práva ve společnsoti BMW Group.

Respektování lidských práv a norem souvisejících s životním prostředím.

BMW Group si jako společnost uvědomuje svou zodpovědnost za dodržování lidských práv a norem týkajících se životního prostředí. To platí nejen pro naše vlastní obchodní aktivity, ale také pro naše globální dodavatelské řetězce. 

Více o našem přístupu a našich procesech implementace německého Zákona o povinné péči podniků v souvislosti s dodavatelskými řetězci se dozvíte kliknutím na http://www.bmwgroup.com/humanrights.

Pro oznamovatele: Vše, co potřebujete vědět o mechanismu podávání stížností, naleznete v dokumentu Zavedený postup skupiny BMW pro řešení stížností a také v Informaci o ochraně osobních údajů určené oznamovatelům.

BMW Group SpeakUp Line.

Zaměstnanci BMW Group a externí oznamovatelé mohou anonymně a důvěrně hlásit možné porušování lidských práv a odpovídajících ekologických norem v rámci společnosti prostřednictvím BMW Group SpeakUP Line. BMW Group SpeakUP Line je k dispozici po celý den v 34 jazycích ve všech zemích, ve kterých BMW Group působí, prostřednictvím místních bezplatných telefonních čísel. Oznámení mohou být hlášena také online.

Telefonní linka pro ČR: 800 900 538

Online kontakt: www.speakupfeedback.eu/web/trust/cz

Přístupový kód: 74484

ZA OBSAH ODPOVÍDÁ:

BMW Czech Republic s.r.o.

Přidružená společnost.