Vaš preferovaný dealer

Asistenční služba. MINI Mobile Care: Váš ultimativní spolujezdec.

MINI Assistance

Problémy? Jsme připraveni pomoci.

Za volantem MINI nikdy nejste sami. Pokud by přeci jen nastala možnost toho, že se něco na vašem MINI porouchá, můžete se spolehnout na rychlou pomoc a radu po telefonu. Pokud naši mechanici nedokáží vaše MINI opravit na místě, zajistíme odtah k vámi preferovanému dealerovi MINI, kde vašeho miláčka rychle vrátí do jeho původního stavu.

MINI Mobile Care: Váš ultimativní spolujezdec.

Pomoc je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. V případě poruchy prostě volejte: 844 333 555 (v ČR) + 420 222 803 449 (ze zahraničí)

Porucha?

 • Vypněte motor. Zapněte výstražná směrová světla a označte vůz výstražným trojúhelníkem.
 • Udělejte všechno pro to, abyste byli co nejvíce vidět.
 • Zavolejte na linku MINI Mobilecare: 844 333 555.
 • Vyměňte si kontakty s ostatními účastníky nehody.
 • Zkuste to neřešit. Hlavně že jste v pořádku. O vaše MINI se postaráme my.
Asistence
Třídveřové MINI. Moje asistenční služba.
Zdarma, kdekoliv na světě.
 • Telefonická podpora technických expertů MINI.
 • Nepřetržitá asistenční služba.
 • Odtah nebo odvoz vozu do nejbližšího servisního centra MINI.
 • Tyto služby jsou určeny pro kohokoliv, kdo vaše MINI řídí.
MINI Mobile Care.
MINI Mobile Care. Vaše jistota na cestách.

MINI Mobile Care je další službou zdarma pro řidiče MINI v Evropě. Nabízí širokou škálu služeb, které vám pomohou dostat se do cíle cesty bez ohledu na poruchu, která vás postihla.

 • Náhrada výdajů za taxi až do 65 €.
 • Náklady na přenocování v hotelu v případě, že jste více než 50 km od domova (až na čtyři noci ve čtyřhvězdičkovém hotelu).
 • Zapůjčení náhradního vozu po dobu opravy vašeho MINI.
MINI Breakdown Assistance

A navíc až do celkové výše 500 €.

Protože chceme, abyste byli opravdu mobilní, přicházíme s nabídkou úhrady následujících výdajů až do celkové výše 500 € za každý případ poruchy.

 

POKRAČOVÁNÍ V CESTĚ, PŘÍPADNĚ CESTA ZPĚT DOMŮ VLAKEM NEBO LETECKY.

V případě nutnosti vám zaplatíme jízdenky na vlak nebo letenky buď do cíle vaší cesty, nebo zpátky domů, a to až do celkové částky uvedené výše.

 

VYZVEDNUTÍ A ODVOZ VAŠEHO MINI V PŘÍPADĚ, ŽE JSTE VÍCE NEŽ 100 KM OD DOMOVA***

 

Pokud je nutné, abychom váš vůz vyzvedli, náklady s tím spojené jdou na nás až do výše 500 €. Dejme tomu, že oprava vašeho MINI bude trvat déle než 3 dny od chvíle, kdy se dostane na dílnu, a vzdálenost mezi vaším bydlištěm a místem, kde se auto porouchalo, je více než 100 km. Pokud dojde k poruše v zahraničí, spojíme vás s vybraným kvalifikovaným partnerem, který vám vaše MINI přiveze zpátky domů v průběhu následujících 10 pracovních dnů (hromadná přeprava více vozů).

 • Additional information
 • Další informace

  Zde najdete více informací o asistenční službě MINI a obecných podmínkách pro pomoc při nehodě nebo poruše.

  Co dělat, když se vaše MINI porouchá.

  Ze všeho nejdřív zavolejte na hotline asistenční služby MINI.

  Tuzemsko: 844 333 555

  Zahraničí: +420 222 806 449

   

  Připravte si detailní informace o svém voze, přesné informace o místu, kde se nacházíte, o příčinách a důsledcích poruch (pokud je znáte), a telefonní číslo, na němž vás můžeme zastihnout. MINI se pak postará o všechno ostatní.

   

  Náhrada nákladů.

  Jsme schopni vám nahradit náklady, které jsou předem odsouhlaseny v podmínkách služby MINI Mobile Care.

  Ve většině případů jsou náklady spojené s poskytováním služeb v rámci MINI Mobile Care hrazeny přímo námi. Nicméně, pokud i přesto máte v této nepříjemné situaci nějaké výdaje, nahradíme vám je co nejdříve, jak to bude možné. Abychom vám mohli proplatit vzniklé náklady, pečlivě uschovejte účtenky nebo faktury (například za odtah) společně s kopií faktury za opravu.

   

  Náklady, které vám neproplatíme:

  - Náklady, které máte za běžných okolností, tedy náklady na palivo, mýtné poplatky, atd.

  - Dodatečné náklady při pobytu v hotelu, např. za jídlo nebo konzumaci minibaru na pokoji.

  - Jakékoliv náklady nebo ztráty, které byly přímým nebo nepřímým důsledkem poruchy, jako například ušlý výdělek, stornovací poplatky, zmeškané schůzky nebo akce (např. nevyužité vstupenky).

  - Náklady na opravu, na náhradní díly a na doplnění kapalin.

   

  Země, ve kterých je služba MINI Mobile Care dostupná

  Regionální pokrytí službou MINI Mobile Care:

  Albánie, Andorra, Rakousko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Velká Británie, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Makedonie, Malta, Monako, Černá Hora, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Srbská republika, Rumunsko, Slovensko, Španělsko (včetně Kanárských ostrovů), Švédsko, Švýcarsko a Turecko.

  Definice poruchy.

  Porucha je vada nebo nefunkčnost vozu bránící v pokračování v cestě.

   

  Nárok na čerpání služby MINI Mobile Care.

  Službu MINI Mobile Care lze využít pouze v těch případech, kdy nebyla porucha způsobena přímo řidičem nebo externími faktory. Výjimka: v případě defektu pneumatiky poskytneme služby v rozsahu popsaném výše.

   

  Službu MINI Mobile Care nelze využít v následujících případech:

  - Plánovaný servis, svolávací akce nebo další technické postupy.

  - Nehoda, krádež nebo vandalismus a s tím související škody.

  - Poškození způsobené úmyslně nebo v důsledku lehkovážného jednání.

  - Poškození způsobené při soutěžních akcích nebo při tréninku na takové akce, kde je cílem dosáhnout nejvyšší možné rychlosti.

  - Poškození způsobené namontovanými díly, které nebyly schváleny výrobcem, případně úpravami, jež byly provedeny způsobem neschváleným výrobcem.

   

  Platnost služby MINI Mobile Care

  Služba MINI Mobile Care, to jsou dva roky komplexních služeb v oblasti mobility pro nové vozy registrované od 1. ledna 2011 včetně poskytování služby MINI Mobile Care podle platných podmínek.

   

  Po uplynutí dvou let je na vás, zda prodloužíte nebo obnovíte službu MINI Mobile Care. Celkově ji můžete prodloužit na pět let. Při každé návštěvě autorizovaného servisu a výměně motorového oleje v autorizovaném servisním centru MINI dojde automaticky k obnovení služby MINI Mobile Care o dalších 24 měsíců a maximálně na dobu pěti let od data první registrace. Termín další výměny motorového oleje stanovuje palubní počítač v závislosti na způsobu používání vozu (jízdním stylu).

   

  Jakmile uplyne pět let od data první registrace auta, máte při každé výměně motorového oleje provedené v autorizovaném servisním centru MINI nárok na asistenční službu MINI Service Mobile zdarma na dobu 24 měsíců, a to po celou dobu vlastnictví vozidla.

   

  Všechny vozy registrované od 1. ledna 2011 včetně můžou čerpat výhody služby MINI Mobile Care po výměně motorového oleje. Provádění další údržby a oprav* v neautorizovaných servisech nevylučuje poskytování služeb v rámci MINI Mobile Care, nicméně záruka mobility neplatí v těch případech, kdy není možné prokázat dodržování intervalů pro prohlídku a servisní úkony v rozsahu a četnosti, které doporučil výrobce, respektive z důvodu, že kontroly, údržba a jiné opravy nebyly prováděny v autorizovaném servisu v souladu se specifikací výrobce.

   

  * Včetně výměny oleje, pokud je nutná.

*** Podmínky: doba opravy od data přijetí vozu do servisu do kompletního odstranění závady je větší než tři pracovní dny. Navíc, vzdálenost mezi vaším trvalým bydlištěm a místem poruchy musí být více než 100 km. Návrat vozu ze zahraničí může trvat až 10 pracovních dní (hromadná přeprava více vozů).